Velkommen til Vetterslev og Høm kirker.

Du er altid velkommen til at deltage i gudstjenester og andre aktiviteter der sker i kirkerne eller Laden.

Har du brug for at tale med en præst, kan du altid henvende dig til Sognepræst Conni Gosmer Schmidt.

Velkommen.

 

 

Påskefejringen i kirkerne

Palmesøndag den 14. april kl. 14.30 i Vetterslev kirke

Palmesøndag er dagen, hvor Jesus red på æslet ind i Jerusalem under jubelråb sammen med sine disciple. De skulle som så mange andre til Jerusalem for at fejre den jødiske påske, men alt blev anderledes end menneskene forventede.

Vi holder musikgudstjeneste sammen med koret ”Chorus Novus”, det er sognepræst Jens Vollmer, der er prædikant, og der er kirkekaffe bagefter.

Skærtorsdag den 18. april kl. 19.00 i Høm kirke 

Skærtorsdag spiser Jesus sit sidste måltid med sine disciple, før han bliver taget til fange. Han siger ordene vi bruger ved nadveren, om at mindes hans død, og vi skal selvfølgelig holde nadvergudstjeneste og mindes denne aften. Der vil være lidt let at spise efter gudstjenesten.

Langfredag d. 19. april kl. 10.30 i Vetterslev kirke

Langfredag er sorgens dag, vi kommer til en kirke uden blomster og lys. Vi skal læse fra lidelseshistorien, og forsøge at forstå, hvad der skete den dag, hvor Gud døde og vores verden blev forvandlet.

Påskedag den 21. april kl. 9.00 i Høm kirke og kl. 10.30 i Vetterslev kirke

Påskedag er på alle måder kontrast til langfredag. Her får glæden frit løb, for døden er overvundet, kærligheden sejrer og livet vinder. Vi holder gudstjeneste i begge kirker og der er kirkekaffe.

2. påskedag den 22. april kl. 14.30 i Vetterslev kirke – Familiegudstjeneste

Denne dag holder vi familiegudstjeneste, og vi skal høre en kort fortælling om påsken, vi skal synge sammen og bagefter er der påskeægsjagt i præstegårdshaven for alle børnene. Der vil være kaffe og te til dem, der ikke går på jagt.

Foredrag om Benny Andersen ved Otto Lundgaard

Torsdag den 25. april kl. 19.00 i Laden

Sidste år mistede vi flere danskere, der med deres kunst og kunnen havde været med til at binde os sammen og givet os alle en følelse af at være et folk.

En af dem var Benny Andersen, hvis digte og fortællinger, viser og meninger gennem åre bibragte os en forståelse af at være mennesker, men også medmennesker.

Benny Andersens værker lever den dag i fag i Højskolesangbogen og Kirkesangbogen, på børnebiblioteket og i hans samlede værker, som står på reoler i mange danske hjem. Og med god grund.

Sognepræst Otto Lundgaard fortæller om den lyse digter, der kendte sine og vores mørke sider - og kastede et lys ind over dem.

Vi glæder os til at se jer til en spændende aften i Laden.

Strik og nørkledag i Laden

Vi mødes fortsat i Laden ved Vetterslev Kirke om mandagen i de lige uger fra kl. 10 til kl. 12. Vi hygger med kaffe, brød og medbragt håndarbejde. Menighedsrådet giver kaffen, brødet koster 5 kr. pr. gang.

Som noget nyt holdes der nørkledag i den modsatte uge, stadig mandag og samme tidspunkt. 

Alle er velkomne, også selvom man ikke medbringer håndarbejde, så mød glad og gerne op mandage kl. 10 til hyggeligt samvær.

På udvalgets vegne
Susanne Schultz Nielsen
Tlf. 30 20 62 66

Kirkernes kor - kom og syng med!

Vetterslev og Høm har både et voksenkor og et børnekor, og vi ønsker os flere sangglade børn og voksne.

 

Voksenkoret hedder Chorus Novus og øver tirsdag aften kl. 19 - 21 i Laden i Vetterslev. Koret synger blandede sange og optræder både ved musikgudstjenester og koncerter i kirkerne i løbet af året. Det er sangglæde, sammenhold og samvær, der driver værket, og hvis det kunne være noget for dig, så tøv ikke, men mød op i Laden tirsdag aften eller ring til korleder Jens Peter og hør nærmere på tlf. 6177 4321.

 

Børnekoret Decibelle er for børn fra ca. 8-15 år og øver også i Laden tirsdag kl. 16.00. Både drenge og piger er meget velkomne, og det er gratis at være med. Børnekoret øver 45 min af gangen med tid til hygge og snak også. Det er Jens Peter og Birgit, som synger med børnene. Børnekoret optræder ligeså ved familiegudstjenester og lignende og hver sæson sluttes af med en hyggelig tur til Tivoli på kirkens regning.

 

Kom glad eller kom og bliv glad, for at synge sammen skaber livsglæde og fællesskab.

 

 

Kalender

21apr kl. 09:00

Gudstjeneste i Høm

Påskedag.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

21apr kl. 09:00
21apr kl. 10:30

Gudstjeneste i Vetterslev

Påskedag.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe

21apr kl. 10:30
22apr kl. 14:30

Gudstjeneste i Vetterslev

2. påskedag.

Familiegudstjeneste og påskeægsjagt.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

22apr kl. 14:30
28apr kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

1. søndag efter påske.

Ved: Conni Gosmer Schmidt

Kirkekaffe

28apr kl. 10:30
02maj kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Vetterslev

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

02maj kl. 19:00
04maj kl. 10:00

Konfirmation i Høm

Ved: Conni Gosmer Schmidt

04maj kl. 10:00
04maj kl. 12:00

Konfirmation i Vetterslev

Ved: Conni Gosmer Schmidt

04maj kl. 12:00
04maj kl. 14:00

Konfirmation i Vetterslev

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

04maj kl. 14:00
05maj kl. 11:00

Konfirmation i Høm

2. søndag efter påske.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

05maj kl. 11:00
12maj kl. 09:00

Gudstjeneste i Høm

3. søndag efter påske.

Ved: Lisbeth Lundbech.

12maj kl. 09:00
17maj kl. 14:00

Meditativ musikandagt i Vetterslev

St. Bededag.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

17maj kl. 14:00
19maj kl. 10:30

Gudstjeneste iHøm

4. søndag efter påske.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

19maj kl. 10:30
26maj kl. 10:30

Gudstjeneste i Vetterslev

5. søndag efter påske.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

26maj kl. 10:30
30maj kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

Kr. Himmelfartsdag.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

30maj kl. 10:30