Velkommen til Vetterslev og Høm kirker.

Du er altid velkommen til at deltage i gudstjenester og andre aktiviteter der sker i kirkerne eller Laden.

Har du brug for at tale med en præst, kan du altid henvende dig til Sognepræst Conni Gosmer Schmidt.

Velkommen.

 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger i Vetterslev og Høm Kirke under de nugældende Coronarestriktioner

Med det skærpede arealkrav på 7,5 m2 pr. person og med et afstandskrav på 2 m kan der maksimalt være 17 (14) personer i Vetterslev Kirke og 11 (8) personer i Høm Kirke. Det i parrentes anførte tal gælder i forhold til afstandskravet på 2 m når personerne ikke kommer fra samme husstand.

Hertil kommer så kirkebetjeningen på 4 personer.

Gudstjenesterne og de kirkelige handlinger gennemføres på en sådan måde, at de maksimalt varer 30 minutter, og menigheden må ikke synge med under salmerne. Det er altså kun kirkesangeren der må synge i kirken.

Forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer gælder ikke for gudstjenester og kirkelige handlinger, men antal personer skal tilpasses de nye arealkrav og afstandskrav.

Alle andre kirkelige aktiviteter er underlagt forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at der maksimalt må være 5 personer i Laden, hvorfor alle planlagte aktiviteter i Laden er aflyst indtil videre.

Men husk; kirkerne er normalt åbne tirsdag til fredag når graveren er til stede, og man er meget velkommen til sætte sig i kirken og lade freden komme til én i kirkerummet.

Velkommen tilbage til gudstjenester i Vetterslev og Høm Kirke

Menighedsrådet

 

 

 

Forfulgte kristne anno 2020 ved Open Doors - aflyst grundet Coronarestriktioner

Tirsdag den 9. februar kl. 14.30 – 17.00: Forfulgte kristne anno 2020 ved Open Doors - aflyst grundet Coronarestriktioner

Denne tirsdag får vi besøg af en foredragsholder fra organisationen Open Doors, som arbejder for at hjælpe forfulgte kristne i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Open Doors samler støtte til de forfulgte og holder øje med, hvordan forfølgelsessituationen udvikler sig rundt omkring i verden. Vi bygger bro mellem den forfulgte kirke og den danske kirke, så vi kan være med til at gøre en mærkbar forskel for kristne, som lever under stort pres.

Denne eftermiddag vil forfølgelsen af kristne i Asien, Afrika og Mellemøsten være på dagsordenen. Vi ser på forfølgelsens udvikling og geografiske placering krydret med personlige beretninger fra felten, tal og tendenser.

Vi håber det kan blive en eftermiddag, som kan sætte vores egen tro og kirke i perspektiv og ikke mindst give et indblik i hvordan andre kristne må kæmpe for det vi her regner for givet.

Efter oplægget vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Strik og nørkledag i Laden

Vi mødes i Laden ved Vetterslev Kirke om mandagen fra kl. 10 til kl. 12. Vi hygger med kaffe, brød og medbragt håndarbejde. Menighedsrådet giver kaffen, brødet koster 5 kr. pr. gang.

Alle er velkomne, også selvom man ikke medbringer håndarbejde, så mød glad og gerne op mandage kl. 10 til hyggeligt samvær.

På udvalgets vegne
Susanne Schultz Nielsen
Tlf. 30 20 62 66

Kalender

24jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Vetterslev

Sidste søndag efter helligtrekonger.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

24jan kl. 10:30
31jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

Septuagesima søndag.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

31jan kl. 10:30
04feb kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Vetterslev

Aftengudstjeneste.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

04feb kl. 19:00
07feb

Ingen gudstjenester

Seksagesima søndag.

07feb
14feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

Fastelavn.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

14feb kl. 10:30
21feb kl. 09:00

Gudstjeneste i Vetterslev

1. søndag i fasten.

Ved: Peter Borring Sørensen.

21feb kl. 09:00
28feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

2. søndag i fasten.

Ved: Conni Gosmer Schmidt.

Kirkekaffe.

28feb kl. 10:30