Velkommen til Vetterslev og Høm kirker.

Du er altid velkommen til at deltage i gudstjenester og andre aktiviteter der sker i kirkerne eller Laden.

Har du brug for at tale med en præst, kan du altid henvende dig til Sognepræst Conni Gosmer Schmidt.

Velkommen.

 

 

Vetterslev og Høm kirke er genåbnet for gudstjenester

Folkekirken kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker og sognegårde for offentligheden.

Det giver mulighed for offentlige gudstjenester, dåb, konfirmation, vielse, begravelse og bisættelse samt øvrige menighedsaktiviteter i kirken og sognegården.

Men aktiviteterne skal forsat gennemføres med et begrænset antal personer. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal og afstandskravet mellem personer skal mindst være 1 meter. Dog er afstandskravet 2 meter hvis der synges.

Efter de nye retningslinjer må der maksimalt være 28 i Vetterslev Kirke, 18 i Høm Kirke og 22 i Laden. Afstandskravet på 2 meter ved offentlige gudstjenester kan sætte begrænsninger. Antal personer er eksklusiv kirkebetjeningen.

Antal personer vil fremgå af opslag ved kirken og sognegården, og der foretages adgangskontrol ved kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter i sognegården. 

 

 

Halloween - Aflyst grundet Coronarestriktioner

Halloween - Familiegudstjeneste i Vetterslev Kirke torsdag den 29. oktober kl. 17.30

Aflyst grundet Coronarestriktioner.

Allehelgensgudstjenester

Allehelgensgudstjenester i Vetterslev og Høm kirker søndag den 1. november

Allehelgenssøndag holder vi mindegudstjeneste i Høm kirke kl. 14.00 og i Vetterslev kirke kl. 15.30. Vi læser navnene på dem, som vi har mistet i sognene det seneste år og tænder lys.

Efter gudstjenesten er det muligt at få et gravstedslys, som man kan sætte ved graven.

Alle er som altid velkomne denne søndag eftermiddag, uanset om eller hvornår, man har mistet.

Genforeningen ved Carsten Egø Nielsen

Tirsdag den 10. november kl. 14.30 – 17.00: Genforeningen ved Carsten Egø Nielsen

Carsten Egø Nielsen har gæstet os før, og denne gang vil han holde foredrag om Sønderjyllands genforening med Danmark i anledning af 100året for genforeningen.

Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Genforeningen med Danmark af dele af de tabte områder blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile.

Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Vi skal i foredraget høre nærmere om begivenhederne, men også lidt om Sønderjyllands situation i den tyske periode. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.

Strik og nørkledag i Laden

Vi mødes i Laden ved Vetterslev Kirke om mandagen fra kl. 10 til kl. 12. Vi hygger med kaffe, brød og medbragt håndarbejde. Menighedsrådet giver kaffen, brødet koster 5 kr. pr. gang.

Alle er velkomne, også selvom man ikke medbringer håndarbejde, så mød glad og gerne op mandage kl. 10 til hyggeligt samvær.

På udvalgets vegne
Susanne Schultz Nielsen
Tlf. 30 20 62 66

Kalender

01nov kl. 14:00

Gudstjeneste i Høm

Allehelgensgudstjeneste

Ved: Conni Gosmer Schmidt

01nov kl. 14:00
01nov kl. 15:30

Gudstjeneste i Vetterslev

Allehelgensgudstjeneste

Ved: Conni Gosmer Schmidt

01nov kl. 15:30
05nov kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Vetterslev

Aftengudstjeneste

Ved: Conni Gosmer Schmidt

Kirkekaffe

05nov kl. 19:00
08nov

Ingen gudstjenester

22. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjenester

08nov
15nov kl. 00:00

Gudstjeneste i Vetterslev

23. søndag efter trinitatis

Ved: Conni Gosmer Schmidt

Kirkekaffe

15nov kl. 00:00
22nov kl. 10:30

Gudstjeneste i Høm

Sidste søndag i kirkeåret

Ved: Conni Gosmer Schmidt

Kirkekaffe

22nov kl. 10:30