Aktiviteter

Vetterslev og Høm Kirke tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siden kan du læse mere om alt fra kirkekaffe til eftermiddagsmøder, børnekor, voksenkor, foredrag, konfirmandforberedelse, minikonfirmander, film og strikke- og hyggekomsammen i Laden.

Vi glæder os til at se dig i kirken eller Laden

Kirkekaffe

For at skabe tid til eftertanke og mulighed for at udveksle nyheder efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe eller te i våbenhuset efter gudstjenesten kl. 10.30.

Det fremgår af gudstjenestelisten på Forsiden hvis der er kirkekaffe efter gudstjenesten.  

Strikke- og hyggekomsammen i Laden

Det foregår hver anden mandag fra kl. 10 til 12. Menighedsrådet giver kaffen, dertil bliver der serveret brød, som koster 5 kr. pr. gang.
   Denne komsammen er ikke kun forbeholdt for kvinder, mænd er også velkomne. Der kan arrangeres kortspil, brætspil eller andet.
   Hvis der er spørgsmål til arrangementet, eller hvis du mangler transport til Laden, kan henvendelse ske til undertegnede.

Tove Modell - tlf. 40 35 40 58
Susanne Nielsen - tlf. 30 20 62 66
Inga Hansen - tlf. 40 95 58 17
Anne-Marie Christiansen - tlf. 50 59 77 94

Eftermiddagsmøder

I vinterhalvåret planlægges en række eftermiddagsmøder med kaffe og kage, foredrag og godt selskab i Laden i Vetterslev.

Vi starter altid kl. 14.30 og slutter kl. 17.00. Hvis man har brug for transport til og fra Laden, kan man ringe til Tage Jørgensen på tlf. 57 64 31 61 - helst fredagen inden foredraget. Det er gratis at deltage.

Denne sæsons eftermiddagsmøder finder du her

Foredrag og Film i Laden samt koncerter i kirkerne

Især i vinterhalvåret arrangeres der med passende mellemrum Foredrag eller vises en aktuel Film i Laden samt koncerter i kirkerne.

Alle er velkomne og det er normalt gratis at deltage og der serveres kaffe, te og kage.

De planlagte Foredrag, Film og Koncerter kan ses her.

Vetterslev og Høm Kirkes Kor

Under ledelse af organist Jens Peter Høg har Vetterslev og Høm Kirke to kor, der med passende mellemrum medvirker ved musikgudstjenester i Vetterslev eller Høm Kirke.

Børnekoret består af piger og drenge fra 3. klasse og opefter. Der øves en gang om ugen i skoleåret og sæsonen afsluttes med en tur i Tivoli. 

Voksenkoret "Chorus Novus" kunne i 2013 fejre deres 10 års jubilæum. Voksenkoret er et blandet kor og der øves en gang om ugen.

Kontakt organist Jens Peter Høg på tlf. 61 77 43 21 for nærmere information om optagelse og dag og tidspunkt for hvornår korene samles og øver. 

Sommerfest i Præstegårdshaven

En søndag sidst i august måned er det tid for at arrangerer den årlige Sommerfest i Præstegårdshaven. En tradition med mere end 25 år på bagen.

Dagen starter med en kort gudstjeneste i Vetterslev Kirke kl. 14.00 hvorefter der serveres kaffebord og spillemænd, hyggesnak, leg og underholdning i præstegårdshaven.

Til aften tænder vi grillen, og der kan købes mad og drikke til rimelige priser. Alle er velkomne - så kom til en hyggelig eftermiddag med venner, naboer, børn og børnebørn - vi glæder os til at se jer til en dejlig dag i haven.