Aktiviteter

Vetterslev og Høm Kirke tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siden kan du læse mere om alt fra kirkekaffe til eftermiddagsmøder, børnekor, voksenkor, foredrag, konfirmandforberedelse, minikonfirmander, film og strikke- og hyggekomsammen i Laden.

Vi glæder os til at se dig i kirken eller Laden

Kirkekaffe

For at skabe tid til eftertanke og mulighed for at udveksle nyheder efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe eller te i våbenhuset efter gudstjenesten kl. 10.30.

Det fremgår af gudstjenestelisten på Forsiden hvis der er kirkekaffe efter gudstjenesten.  

Strik og nørkledag i Laden

Vi mødes i Laden ved Vetterslev Kirke om mandagen fra kl. 10 til kl. 12. Vi hygger med kaffe, brød og medbragt håndarbejde. Menighedsrådet giver kaffen, brødet koster 5 kr. pr. gang.

Alle er velkomne, også selvom man ikke medbringer håndarbejde, så mød glad og gerne op mandage kl.10 til hyggeligt samvær.

På udvalgets vegne
Susanne Schultz Nielsen
Tlf. 30 20 62 66 

Eftermiddagsmøder

I vinterhalvåret planlægges en række eftermiddagsmøder med kaffe og kage, foredrag og godt selskab i Laden i Vetterslev.

Vi starter altid kl. 14.30 og slutter kl. 17.00. Hvis man har brug for transport til og fra Laden, kan man ringe til Tage Jørgensen på tlf. 57 64 31 61 - helst fredagen inden foredraget. Det er gratis at deltage.

Denne sæsons eftermiddagsmøder finder du her

Foredrag og Film i Laden samt koncerter i kirkerne

Især i vinterhalvåret arrangeres der med passende mellemrum Foredrag eller vises en aktuel Film i Laden samt koncerter i kirkerne.

Alle er velkomne og det er normalt gratis at deltage og der serveres kaffe, te og kage.

De planlagte Foredrag, Film og Koncerter kan ses her.

 

 

Sommerfest i Præstegårdshaven

En søndag sidst i august måned er det tid for at arrangerer den årlige Sommerfest i Præstegårdshaven. En tradition med mere end 25 år på bagen.

Dagen starter med en kort gudstjeneste i Vetterslev Kirke kl. 14.00 hvorefter der serveres kaffebord og spillemænd, hyggesnak, leg og underholdning i præstegårdshaven.

Til aften tænder vi grillen, og der kan købes mad og drikke til rimelige priser. Alle er velkomne - så kom til en hyggelig eftermiddag med venner, naboer, børn og børnebørn - vi glæder os til at se jer til en dejlig dag i haven.

Babysalmesang

Vetterslev-Høm sogne har startet Babysalmesang i Vetterslev Kirke

Er dit barn mellem 2 og 10 måneder er babysalmesang sikkert noget for jer!

Her vil du og dit barn få en fælles musikalsk oplevelse gennem sang, leg og dans og samtidig opleve rummets gode akustik, som vil sende de små glade hvin helt op i hvælvingerne!

Få en anderledes oplevelse med dit barn, som vil nyde lyden af sangen og den fulde opmærksomhed, der vil være mellem jer.

Læs mere her