Eftermiddagsmøder sæson 2019/2020

En ny sæson står for døren og vi har igen fundet en håndfuld foredragsholdere, som vi glæder os til at møde.

Eftermiddagsmøderne begynder kl. 14.30 og slutter ca. kl. 17.00. Det er gratis at deltage, og der er kaffe og kage i pausen.

Hvis man har brug for transport til og fra Laden, kan man ringe til Tage Jørgensen på tlf. 57 64 31 61 helst fredagen inden foredraget.  

Sæt kryds i kalenderen, da møderne ikke længere annonceres i avisen.

 

 

 

Ingrid Markussen - Safari - en rejse i Guds plan

Tirsdag den 8. oktober kl. 14.30 – 17.00:

Ingrid Markussen - Safari - en rejse i Guds plan

Vi mødte Ingrid Markussen på en besøgsdag i Brødremenigheden i Christiansfeld, hvor hun er guide, og fik spurgt hende, om hun ikke ville besøge os i Vetterslev og fortælle mere om sin tid som missionær i Tanzania. Det ville hun heldigvis gerne, og vi skal med på ”Safari - en rejse i Guds plan”, som også er titlen på Ingrids bog. Og man kommer rigtig langt omkring både geografisk, åndeligt og menneskeligt, for rejsen spænder over et helt liv. Ingrid Markussen fortæller åbent og ærligt om deres kampe, glæder og sorger under ofte meget udfordrende forhold som udsendte missionærer.

Kirsten Schmidt - Ind under præstekjolen

Tirsdag den 5. november kl. 14.30 – 17.00:

Kirsten Schmidt – Ind under præstekjolen

Kirsten Schmidt, som er sognepræst på Orø gennem 30 år, kommer og holder et humoristisk foredrag om mennesket bag præsten og de mange uforudsigelige situationer en moderigtig københavnerpige kan stå i, når hun bliver præst på en lille ø i Isefjorden.

Julegudstjeneste i Vetterslev Kirke og julemøde i Laden

Lørdag den 14. december kl. 14.30 – 17.00:

Julegudstjeneste i Vetterslev kirke og julemøde i Laden

Vi begynder traditionen tro med en kort gudstjeneste i kirken, hvor koret Chorus Novus medvirker og derefter går vi i Laden til kaffe og kage, julehistorie og hyggeligt samvær.

Poul O. Nielsen - fortæller om gode, gamle dage i sognene??

Tirsdag den 7. januar kl. 14.30 – 17.00:

Poul O. Nielsen - fortæller om gode, gamle dage i sognene??

Vi starter i 1720 hvor den gamle Fundats for Vetterslev Hospital blev oprette og ved hjælp af gamle billeder og nedskrevne historier fortælles om Vetterslev Hospital indtil det rives ned og opløsningen af Fundatsen. Der vises også billeder fra Vetterslev Fattighus, Missionshuset og Frysehuset i Høm og Vetterslev samt forskolen og hovedskolen i Høm og Vetterslev.

Lars Ringholm - Kampen om Danmarks Grundlov

Tirsdag den 4. februar kl. 14.30 – 17.00:

Lars Ringholm – Kampen om Danmarks Grundlov

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første demokratiske Grundlov. Modsat andre lande var både befolkningen og kongen enige om, at afskaffe enevælden til fordel for demokratiet. Dramaet opstod først i de følgende årtier, for hvordan skulle den nye Grundlov fortolkes? Vi skal høre beretningen om Grundloven i skyggen af krigene i 1848-50, 1864, Provisorieårene under Estrup, Systemskiftet i 1901, kvindernes valgret i 1915 og Påskekrisen i 1920. Først i 1953 kunne Frederik 9. underskrive en revideret Grundlov, der til gengæld har fungeret uændret i mere end et halvt århundrede. Den levende historie fortælles af Lars Ringholm, journalist og forfatter.

Inger Hald - Grønland kalder

Tirsdag den 10. marts kl. 14.30 – 17.00:

Inger Hald Nielsen – Grønland kalder

Inger Hald tog til Grønland i maj 2019 for at leve en drøm ud. En drøm om at se og opleve et land så fremmedartet, om at komme tættere på det grønlandske folk og ikke mindst opleve den grønlandske natur. Inger er sygeplejerske og efter hun havde sagt farvel på arbejdet på Hospicegården i Dianalund, fik hun stilling i Illulissat på regionssygehuset der. Inger har boet i Illulissat i et halvt år og arbejdet som sygeplejerske under lidt andre vilkår end de hjemmevante. Illulissat er Grønlands tredjestørste by og ligger i Vestgrønland. Inger vil fortælle og vise billeder fra sine oplevelser i Grønland.