Påskefejringen i kirkerne

Palmesøndag den 14. april kl. 14.30 i Vetterslev kirke

Palmesøndag er dagen, hvor Jesus red på æslet ind i Jerusalem under jubelråb sammen med sine disciple. De skulle som så mange andre til Jerusalem for at fejre den jødiske påske, men alt blev anderledes end menneskene forventede.

Vi holder musikgudstjeneste sammen med koret ”Chorus Novus”, det er sognepræst Jens Vollmer, der er prædikant, og der er kirkekaffe bagefter.

Skærtorsdag den 18. april kl. 19.00 i Høm kirke 

Skærtorsdag spiser Jesus sit sidste måltid med sine disciple, før han bliver taget til fange. Han siger ordene vi bruger ved nadveren, om at mindes hans død, og vi skal selvfølgelig holde nadvergudstjeneste og mindes denne aften. Der vil være lidt let at spise efter gudstjenesten.

Langfredag d. 19. april kl. 10.30 i Vetterslev kirke

Langfredag er sorgens dag, vi kommer til en kirke uden blomster og lys. Vi skal læse fra lidelseshistorien, og forsøge at forstå, hvad der skete den dag, hvor Gud døde og vores verden blev forvandlet.

Påskedag den 21. april kl. 9.00 i Høm kirke og kl. 10.30 i Vetterslev kirke

Påskedag er på alle måder kontrast til langfredag. Her får glæden frit løb, for døden er overvundet, kærligheden sejrer og livet vinder. Vi holder gudstjeneste i begge kirker og der er kirkekaffe.

2. påskedag den 22. april kl. 14.30 i Vetterslev kirke – Familiegudstjeneste

Denne dag holder vi familiegudstjeneste, og vi skal høre en kort fortælling om påsken, vi skal synge sammen og bagefter er der påskeægsjagt i præstegårdshaven for alle børnene. Der vil være kaffe og te til dem, der ikke går på jagt.