Påskefejringen i kirkerne

Palmesøndag d. 25. marts kl. 14.30 i Høm kirke

Palmesøndag er dagen, hvor Jesus red ind i Jerusalem under jubelråb sammen med sine disciple. De skulle til Jerusalem for at fejre den jødiske påske, men alt blev anderledes end menneskene forventede. Vi holder musikgudstjeneste sammen med koret Chorus Novus, og der er kirkekaffe bagefter.

 

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 19.00 i Vetterslev kirke

Skærtorsdag spiser Jesus sit sidste måltid med sine disciple og han indstifter nadveren. Han laver en ny pagt mellem Gud og mennesker, og vi skal selvfølgelig holde nadvergudstjeneste og mindes denne aften, hvor Jesus også tager tjenerens position og vasker sine disciples fødder, for at vise dem og os, at næstekærlighed ikke kun er følelser men også handling. Efter gudstjenesten vil vi drikke et glas vin sammen.

 

Langfredag d. 30. marts kl. 10.30 i Høm kirke

Langfredag er sorgens dag, vi kommer til en kirke uden pynt og lys. Vi skal læse fra lidelseshistorien, og forsøge at forstå, hvad der skete den fredag hvor solen formørkedes og Gud døde.

 

Påskedag d. 1. april kl. 9.00 i Vetterslev kirke og kl. 10.30 i Høm kirke

Påskedag er på alle måder kontrast til langfredag. Her får glæden frit løb, for døden er overvundet, kærligheden sejrer og livet vinder. Vi holder to festgudstjenester denne dag, der er barnedåb i Vetterslev og i Høm er der kirkekaffe efter gudstjenesten.

 

2. påskedag d. 2. april kl. 14.30 i Vetterslev kirke

Denne dag holder vi familiegudstjeneste og vi får besøg af Kirketeatret, der med en bugtaler forestilling vil føre os gennem påskens drama med lune, alvor og et strejf af trylleri. Efter forestillingen skal vi i præstegårdshaven, for at se om vi kan finde påskeæg, som påskeharen måske har gemt til os.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

2. pinsedag kl. 10.30 på Kongsgårdens enge ved Vester Broby kirke

Ringsted – Sorø provsti afholder fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, hvor alle er meget velkomne til at deltage i den fælles fejring af pinsen under en forhåbentlig blå himmel!