Sognepræst Conni Gosmer Schmidt

Vetterslev og Høm kirker

Tlf.: 29 79 30 53

e-mail: csg@km.dk

Send sikkert 

 

Kirkebetjening Vetterslev Kirke

Graver/kirketjener
Ken Koch-Larsen
Tlf. 41 18 28 45

e-mail: graverivetterslev@hotmail.com

Kirkesanger
Karen Aagaard Dam
Tlf. 22 61 52 12

Organist
Henriette Holm Hoppe
Tlf. 22 59 68 13

Kirkebetjening Høm Kirke

Graver/kirketjener
Jens-Christian Nielsen
Tlf. 40 73 15 83

e-mail: graver.hoem@gmail.com

Kirkesanger
Freja Nøhr
Tlf. 61 33 00 67

Organist
Henriette Holm Hoppe
Tlf. 22 59 68 13