Menighedsrådsmøder 2019

Alle er velkomne, da alle ordinære menighedsrådsmøder er offentlige.

Møderne holdes i Laden og begynder kl. 19.00

9. januar

27. marts (godkendelse af regnskab 2017)

24. april (1. behandling af budget 2020)

29. juni

14. august

11. september (2. behandling af budget 2020)

27. november (valg)