Menighedsrådsmøder 2021

Alle er velkomne, da alle ordinære menighedsrådsmøder er offentlige.

Møderne holdes i Laden og begynder kl. 19.00

20. januar

24. marts (godkendelse af regnskab 2020)

28. april (1. behandling af budget 2022)

30. juni

11. august

22. september (2. behandling af budget 2022)

24. november (valg)